Η Εταιρία


Η SKePSIS είναι μία ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που απευθύνεται κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.). Στόχο έχει να παρέχει εξειδικευμένες και εφαρμόσιμες, κατά αντικείμενο και τόπο, έξυπνες, βιώσιμες και οικονομικές σκέψεις – προτάσεις για «κλειδιά» που θα ανοίξουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των Δήμων και των Περιφερειών.puzzle-idea

Η Τ.Α. σήμερα, βρίσκεται στην πολύ δυσάρεστη θέση να πρέπει ν’ ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσεις για ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, κάτω όμως από συνθήκες δραματικής μείωσης των εσόδων της και όλο και πιο απαιτητικών προϋποθέσεων συμμετοχής σε στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Κύριο πλεονέκτημα της SKePSIS, αλλά και εγγύηση για την αντιμετώπιση αντίστοιχων προκλήσεων, αποτελεί το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης, η εξειδίκευση και η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της Τ.Α. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι το δυναμικό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο οικοδομήθηκε με εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της πολύχρονης συνεργασίας μας.

Στο πλαίσιο των αντικειμένων, που δραστηριοποιείται η SKePSIS, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: συμβουλευτική και ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα οργάνωσης και οικονομικών Δήμων και Περιφερειών, προετοιμασία και διατύπωση προτάσεων για ένταξη σε στρατηγικές και δράσεις προγραμμάτων ανάπτυξης, αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης, δυνατότητα πρόσβασης σε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, διερεύνηση και σύνταξη προτάσεων για συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και εθνικά προγράμματα.

 

Ράλλης Γκέκας
Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Image courtesy of ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net