Υπηρεσίες


Τι προσφέρουμε

 

1. Ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα οικονομικής πολιτικής του δήμου

2. Μελέτη, συγγραφή και διατύπωση πενταετούς και ετησίου επιχειρησιακού προγράμματοςtools

3. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα (νέο ΕΣΠΑ, κοινοτικές πρωτοβουλίες – προγράμματα που προκηρύσσονται κατευθείαν από τις Βρυξέλλες)

4. Υποστήριξη στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου

5. Πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του δήμου με βάση τα δεδομένα του μνημονίου (στατιστικά στοιχεία, παρατηρητήριο, ΕλΣτατ κλπ) και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

6. Διατύπωση αναπτυξιακών προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

7. Παρακολούθηση των οικονομικών των δήμων, συμπλήρωση των οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ισολογισμών τους.

8. Κατάρτιση δημοτών, στελεχών και αιρετών και αναζήτηση σχετικών πόρων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (πρόγραμμα δια βίου μάθησης)

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net