Ποιοί είμαστε;


Η SKePSIS έχει τη νομική μορφή της μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

Ιδρυτής της εταιρίας είναι ο Ράλλης Γκέκας.

Ο Ράλλης Γκέκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Είναι οικονομολόγος, διδάκτωρ οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικός συνεργάτης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Έχει διατελέσει σύμβουλος σε ΥπΕΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΚΕΔΚΕ, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ΤΟΠΑ, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Γεωγραφίας και στο ΠΜΣ «Γεωργία και Περιβάλλον», του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. target

Συμμετείχε σε επιτροπές παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ενώ έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί δεκάδες επιχειρησιακά προγράμματα, έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, κοινοτικές ή εθνικές πηγές.

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά εξειδικευμένα περιοδικά και επιθεωρήσεις. Είναι συγγραφέας ή συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων: “ΟΝΕ και Μίκρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις”, “Οι Ελληνικές Περιοχές Natura 2000 και οι φορείς διαχείρισης τους”, “Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας”, “Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση – Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές”, “Οι μητροπολιτικές περιοχές. Το νέο πεδίο διεθνούς χωρικού ανταγωνισμού”, (Υπό έκδοση).

Σήμερα, διδάσκει στο Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση”, που υλοποιείται με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων Πειραιά, Πελοποννήσου, Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης και Δημοκρίτειου Θράκης, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές” στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στα οικονομικά της ΤΑ και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το στελεχικό προσωπικό της SKePSIS αποτελεί το συγκερασμό έμπειρων και νεώτερων στελεχών, με υψηλή εξειδίκευση σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων, όπως επίσης και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το μεγάλο, όμως, συγκριτικό πλεονέκτημα της SKePSIS, που της επιτρέπει να επιτυγχάνει όχι μόνο υψηλού επιπέδου επιδόσεις, αλλά και οικονομικές λύσεις, είναι οι συμμαχίες της. Στην πολύχρονη διαδρομή σε θεσμούς και δράσεις, έχουν κτιστεί φιλίες και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο, με ό,τι καλύτερο υπάρχει σε κάθε ξεχωριστό εξειδικευμένο αντικείμενο.

Ο πλούτος αυτός, που εδράζεται στην αμοιβαία εκτίμηση της επαγγελματικής σοβαρότητας και συνέπειας, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών.

 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net