Σκέψεις και Κρίσεις (νέες αναρτήσεις)


Μελέτη για τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ ΝΕΟ

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη (Ο.Λ.Α.) video

Ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα και υποστηρικτικός μηχανισμός για τους ορεινούς δήμους 

Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο youtube και δείτε το νέο video του Δρ. Ράλλη Γκέκα σχετικά με την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών

Η διαχειριστική επάρκεια στο νέο ΕΣΠΑ – Δείτε το video του ΔΡ. Ράλλη Γκέκα

Η διαδημοτική συνεργασία – Το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας 

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΝΕΟ

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του μαθήματος «Οικονομική Διαχείριση και Έλεγχος Φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» των Πανεπιστημίων: Αριστοτελείου, Δημοκρίτειου, Πειραιώς, Πελοποννήσου και της ΕΕΤΑΑ.

Άρθρα:

Οι επιπτώσεις της μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ο νέος τρόπος κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (Μέρος Α’)

Οι επιπτώσεις και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας

Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η διεθνής εμπειρία από την αντιμετώπιση της πανδημίας, τις επιπτώσεις της και τον ρόλο της ΤΑ. Μέτρα και πολιτικές (Γ’μέρος) 

Η διεθνής εμπειρία από την αντιμετώπιση της πανδημίας, τις επιπτώσεις της και τον ρόλο της ΤΑ. Μέτρα και πολιτικές (B’ μέρος) 

Η διεθνής εμπειρία από την αντιμετώπιση της πανδημίας, τις επιπτώσεις της και τον ρόλο της ΤΑ – Μέτρα και πολιτικές 

Γιατί οι Ελληνικοί Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν το μεγαλύτερο κομμάτι της υγειονομικής πολιτικής

Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ΤΑ και πολιτικές συμβολής στην ανάκαμψη

Κεντρικές Ενώσεις Δήμων στην Ευρώπη: Ποιες είναι, τι κάνουν, ποιο το πλαίσιο διαβούλευσης με την κεντρική κυβέρνηση

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση (γ΄μέρος)

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση (β΄μέρος)

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση

Τα oικονομικά της Ελληνικής ΤΑ στο διεθνές τους περιβάλλον

Ο αυξημένος ρόλος των περιφερειών και των μητροπολιτικών περιοχών στη σύγχρονη Ευρώπη 

Οι σύγχρονες τάσεις της αποκέντρωσης 

Τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Αποκέντρωσης 

Τι σημαίνει και πως υλοποιείται η Αποκέντρωση; 

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών στην Ευρωζώνη 

Η μεταρρύθμιση του τοπικού φορολογικού συστήματος σε ένα σοβαρό κράτος

“Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 της ΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση” στο Newsletter του ΤοΜΔΔΑ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Τι πρέπει να κάνουν οι μεσαίες πόλεις για να προσελκύσουν Start Up εταιρείες;

Η Ατζέντα 2030 και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 της ΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η επικαιρότητα δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος της στρατηγικής

Κυκλική Οικονομία και Δήμοι: Μία επίκαιρη, ενδιαφέρουσα και δύσκολη λύση

Το σχέδιο της κυβέρνησης «Μία στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον» και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ίδια Έσοδα ή Επιχορηγήσεις στους ΟΤΑ;

Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Ιταλία

Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Γαλλία 

Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Φιλανδία

Η σύγχρονη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Η δημοσιονομική αποκέντρωση συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020-2026 της ΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο σχεδιασμός της νέας πολιτικής της EE και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι ορεινές περιοχές της χώρας, ένας αναξιοποίητος πλούτος 

Ο σχεδιασμός και η προβολή της ταυτότητας μίας πόλης – Τα λάθη και οι νέες τάσεις στο branding των πόλεων

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Λύση ή Πρόβλημα;

Η μέτρηση της απόδοσης δημοτικών υπηρεσιών, σε οκτώ βήματα – Καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές

Πως μπορεί το κεντρικό κράτος να ακυρώσει μία καλή ιδέα και πρακτική – Η περίπτωση της μέτρησης της απόδοσης των υπηρεσιών

Τα εκλογικά συστήματα των ευρωπαϊκών δήμων – μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών

Τα εκλογικά συστήματα που ισχύουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης

Πως εκλέγονται οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια στους δήμους της Ευρώπης

Η κρίση και η επενδυτική στρατηγική των Πόλεων – Τέσσερις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές (μέρος β΄) 

Η κρίση και η επενδυτική στρατηγική των Πόλεων – Τέσσερις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές (μέρος α΄) 

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των τοπικών δημόσιων επενδύσεων 

Η υποβάθμιση της χώρας, η εσωτερική υποτίμηση και η αποκέντρωση 

Η Ελλάδα δεν ανήκει στον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ευρώπης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ και του UCLG 

Η Διεθνής Εμπειρία από τη Διακυβέρνηση των Μητροπολιτικών Περιοχών, Manager τ. 41, σελ: 70 – 71, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016 

Το Μέγεθος, η Διάρθρωση και οι Αρμοδιότητες της Παγκόσμιας Τ.Α.

Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους 

9 + 1 ερωτήματα σχετικά με τις θέσεις του ΥΠΕΣ για τα οικονομικά της ΤΑ 

Η συγκριτική αξιολόγηση της ΤΑ 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Euromediterranee Μασσαλίας: Διδάγματα από την εξέλιξη ενός ενδιαφέροντος πειράματος 

Αναγκαία η βελτίωση της πολιτικής της ΕΕ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

Εξαίρεση των επενδύσεων των δήμων από τον υπολογισμό ελλείμματος και χρέους ζητά η ευρωπαϊκή Τ.Α. 

Οι αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ

Εναλλακτικοί χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί για τους δήμους – Η Σουηδική εμπειρία

Η στρατηγική των «Έξυπνων Πόλεων» και οι δήμοι –Παραδείγματα ελληνικών Smart Cities

Δήμοι και Αγροτική Ανάπτυξη: Η συμβολή των Ομάδων Παραγωγών στην τοπική ανάπτυξη

Μητροπολιτική διακυβέρνηση – Βασικές αρχές και πολιτικά διλήμματα

Η διακυβέρνηση των μητροπολιτικών περιοχών: Ένα νέο αντικείμενο διεθνούς χωρικού ανταγωνισμού

Μπορούν να καταργηθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους;

Η ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας- Διεθνής εμπειρία και οι επιταγές της τρόικα

Μελέτη – ακτινογραφία υποψηφίων και εκλογικού σώματος για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης

Παρουσιάσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

URBACT III – 2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για σύσταση Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων 

Πως μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014 – 2020)

Τι ενδιαφέρει του δήμους σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία 2014 – 2020

 Πως μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση οι ελληνικοί δήμοι από το INTERREG 2014 – 2020 

Τι προβλέπει το πρόγραμμα INTERREG MED για τους δήμους

Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα- Κύπρος: Ευκαιρίες για τους νησιωτικούς δήμους

INTERREG: Ιδέες και Προτάσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι

Εισηγήσεις:

Η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ορισμένες σκέψεις και εμπειρίες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της NEO

Εισήγηση του Δρ. Ρ. Γκέκα στο 4ο τακτικό συνέδριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα:
“Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση – Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία” 

“Πόλις ποιείν πολιτισμό ή Πολιτισμός ποιείν πόλιν;”

«Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Έξυπνη Πόλη – 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020″ (Λάρισα,23 & 24 Ιανουαρίου 2014)

Τα οικονομικά των Δήμων – Ημερίδα Επιμόρφωσης Νεοεκλεγέντων Αιρετών ΚΕΔΕ

Τα Οικονομικά των Ελληνικών Δήμων στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον 

Παρουσιάσεις:

Επιστρέφοντας στην κανονικότητα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου ΝΕΟ

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για τους ορεινούς δήμους & υποστηρικτικός μηχανισμός για την αναβάθμιση των υπηρεσιών

Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση σε σταυροδρόμι

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

Η διαβούλευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στην τοπική ανάπτυξη 

Αναβάθμιση Δημοτικών Υπηρεσιών 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014 – 2020 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων – Ιωάννινα, 9 Οκτωβρίου 2015 

Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη

Η αποκεντρωμένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού

Ευκαιρίες & Προκλήσεις για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο – Η βιώσιμη κινητικότητα στην ΚΩ

Ευκαιρίες & Προκλήσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο-Η περίπτωση του Δήμου Πλαστήρα

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Δήμος Λεμεσού

Παρουσίαση του Προγράμματος Interreg Europe, στην εκδήλωση του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία 

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe 

Εκδόσεις:

50 καλές πρακτικές Ευρωπαικών ΟΤΑ ΝΕΟ

Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων, στο πεδίο της Αποκέντρωσης & της ΤΑ στην Ελλάδα 

Οι ΟΤΑ σε αριθμούς – Ειδική Έκδοση της ΕΕΤΑΑ (Αθήνα 2022) 

Σύγχρονα Θέματα της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: Η Ευρωπαϊκη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές

Καλλικράτης: Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιβαλλοντική Διαχείριση

 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net