Το νέο ΕΣΠΑ (νέες αναρτήσεις)


Το πρώτο και μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής κρίσης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δραματική μείωση των εσόδων της δεν προήλθε μόνο από την πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων αλλά και από τη μείωση των ιδίων εσόδων της, λόγω του περιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Παράλληλα, η ζήτηση για υπηρεσίες αυξήθηκε με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ανάγκες για παραπέρα αύξηση των δαπανών της. Είναι γεγονός ότι μετά την απόσυρση του κεντρικού κράτους από τις τοπικές κοινωνίες οι πολίτες το μόνο αποκούμπι που βρίσκουν είναι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πως θα μπορέσει όμως αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους με μειωμένα έσοδα και το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης να επιβάλλει ισοσκελισμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς;

Μία λύση θα ήταν να καταφύγει η ΤΑ, τουλάχιστον για τις επενδυτικές της δαπάνες, στην χρηματοπιστωτική αγορά. Εάν παραβλέψουμε τα εμπόδια που έχουν θεσμοθετηθεί από το νόμο 3852/2010, όλοι γνωρίζουν ότι η χρηματοπιστωτική αγορά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για την ΤΑ, έχει σχεδόν στερέψει. Άρα το ζητούμενο είναι να βρεθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσβάσεις σε επενδυτικά κεφάλαια συμφέρουσες, οικονομικές και έξυπνες.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει όλοι οι ΟΤΑ να αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια και ένα πιθανό ευρώ να μην αξιοποιείται. Τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης, που σε συνδυασμό με τη διεθνή και ελληνική εμπειρία, να προκαλέσουν βιώσιμα και χειροπιαστά αναπτυξιακά αποτελέσματα τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τους ίδιους του δήμους και τις περιφέρειες.espa

Το νέο ΕΣΠΑ προβάλλει ως η βασική χρηματοδοτική διέξοδος για επενδύσεις, της ΤΑ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο περιορισμένος, σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, προϋπολογισμός, οι διαχειριστικές του δυσκολίες και ο έντονα ανταγωνιστικός του χαρακτήρας. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος αριθμός δήμων να μην μπορέσει να παρακολουθήσει τις νέες αυτές απαιτήσεις και εκ των πραγμάτων να αποκλειστεί.
Μία πρόσθετη χρηματοδοτική πηγή είναι οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που προκηρύσσονται κατευθείαν από τις Βρυξέλες. Εδώ όμως χρειάζεται έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, καλή προετοιμασία, ώριμες προτάσεις και κυρίως επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες, κυρίως με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους και ερευνητικά ιδρύματα.
Σε όλες αυτές τις δυσκολίες καλούνται οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας να απαντήσουν με στελεχικό δυναμικό κακοπληρωμένο, χωρίς κανένα κίνητρο και κυρίως αποδεκατισμένο όχι μόνο από τα μνημονιακά μέτρα, (σχολικοί φύλακες, δημοτική αστυνομία), αλλά από το κύμα φυγής που έπληξε το σύνολο του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα τα ανώτερα στελέχη του, τα τελευταία χρόνια.

Πως μπορεί να απαντήσει η ΤΑ σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αναβαθμίζοντας δομές και προσωπικό και όπου δεν μπορεί, αξιοποιώντας γνώσεις και εμπειρίες που προσφέρουν έξυπνες, οικονομικές και βιώσιμες λύσεις.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε η «SKePSIS ΕΠΕ» για να υποστηρίξει τους δήμους και τις περιφέρειες με έξυπνες και οικονομικές λύσεις που θα αποτελούν τη σύζευξη της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, της διεθνούς και ελληνικής πολύχρονης εμπειρίας και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών.

 

Διαβάστε παρακάτω άρθρα σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ

Παρουσίαση για τη Διαχειριστική Επάρκεια των Δήμων ΝΕΟ

Διαχειριστική επάρκεια των δήμων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι

Πώς οι δήμοι δε θα μείνουν εκτός της πολιτικής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του νέου ΕΣΠΑ

Νέο ΕΣΠΑ: Ποιοι δήμοι και πως χρηματοδοτούνται από την «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)»

ΕΣΠΑ: Πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι δήμοι από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Νέο ΕΣΠΑ: Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Σε ποιους άξονες του ΕΠ «Περιβάλλον» του νέου ΕΣΠΑ, θα μπορούσαν οι δήμοι να είναι δικαιούχοι

Τα 6+1 πρώτα βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι νέες δημοτικές αρχές, σχετικά με το ΕΣΠΑ

Οι προτεραιότητες του προγράμματος Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού & δια βίου μάθησης του νέου ΕΣΠΑ – Πώς μπορούν οι δήμοι να είναι δικαιούχοι

Νέο ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις των δήμων μπορούν να ενταχθούν στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις Δήμων μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Σε ποιες δράσεις του Προγράμματος οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι ή μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020: Ποια έργα ή δράσεις θα μπορούσαν να εντάξουν οι δήμοι

Τι προβλέπει για τους δήμους το Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες Πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης» 

Ωρίμανση Έργων των Δήμων στο ΕΣΠΑ – Ο σημαντικός ρόλος της Διαβούλευσης – Ο ρόλος του Ε.Ο.Ε.Σ. και η Ευρωπαική Πολιτική Γειτνίασης

 

Image courtesy of  cuteimage at FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of  ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net